Download
Mbps
Upload
Mbps
Ping
ms
Jitter
ms
IP Adresa:

Shënim: Për rezultate sa më reale të shpejtësisë, është e rëndësishme që të lidheni direkt me modemin apo ruterin tuaj përmes lidhjes me kabllo.